Začetek projekta TKT

V podjetju Bobič Yacht Interior d.o.o. se že dolgo zavedamo pomena trajnosti in odgovornega ravnanja z viri. Z vključitvijo v projekt trajnostne in krožne transformacije smo dobili priložnost, da nadgradimo naše znanje in izkušnje, ter da lahko s svojimi inovacijami in trajnostnimi rešitvami za naše stranke pomembno prispevamo k izgradnji krožnega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti podjetja.

V sklopu Akademije TKT bo podjetje Bobič Yacht Interior d.o.o. pod vodstvom strokovnjakinje Fink Tatjane pripravilo dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo, pripravilo bo trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.

Trajanje programa: 09/2023 – 01/2024

Celotni proračun programa: 34.770,00 EUR

EU-financiranje: 34.770,00 EUR

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost. 

”Financira Evropska unija – NextGenerationEU” 

Več informacij: www.evropskasredstva.si.

Zaključek faze A projekta TKT

Podjetje Bobič Yacht Interior d.o.o. je bilo uspešno vključeno v fazo A – Sklop I Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022 – 2025, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

V sklopu programa Akademije trajnostne in krožne transformacije smo pripravili:

  • 5 letno trajnostno in krožno strategijo,
  • Strateško oceno in analizo vseh negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost,
  • Transformacijo obstoječega oz. postavitev novega trajnostno in krožno naravnanega poslovnega modela,
  • Idejne izvedbe projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih strateških poslovnih strategij,
  • Izvedbeni projekt.

Celotna vrednost projekta znaša 34.770,00 EUR, od tega se 34.770,00 EUR sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU (www.noo.gov.si).

Trajanje projekta: 09/2023 – 01/2024

 

sl_SISlovenian